top of page

OVER ONS

BESTUUR / ORGANISATIE

 

De 60+ Soos Passewaaij is opgericht met als doel: “Het bevorderen van het welzijn van de senioren in Tiel Passewaaij”.
 

Dit geschiedt onder meer door het initiëren en stimuleren van sociaal culturele activiteiten, het coördineren daarvan en het hiertoe beschikbaar stellen van ruimte.

De 60+ Soos Passewaaij bereikt haar doelstelling:
Door het beschikbaar stellen van ruimte, het coördineren van activiteiten, het initiëren en stimuleren van sociaal culturele activiteiten, scholing, kennisoverdracht en voorlichting,
het instellen van werkgroepen, het samenwerken met andere rechtspersonen en organisaties en/of natuurlijke personen die aan de realisering van de doelstellingen van de stichting kunnen bijdragen.

De 60+ Soos Passewaaij  is dagelijks te vinden in Wijkgebouw De Stater aan de Passewaaijse Hogeweg in Tiel
De activiteiten vinden plaats van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 uur – 17.30 uur

De 60+ Soos maakt deel uit van Wijkvereniging Passewaaij

Heeft u zin om u in te zetten voor ouderen in de wijk Passewaaij in Tiel?

 

Wilt u ook vrijwilliger zijn bij onze 60+ Soos, neem gerust contact op.

Heb je feeling met de doelgroep (55+/60+) en woon je in Passewaaij,

neem dan contact op met één van de huidige bestuursleden:

Annet Renniers, Brendan Fitzgerald, Dagmar Wijnbelt-van Heun,

Frank van Maarseveen en Marie-Louise Ruijs 

 

Telefonische informatie:

Annet: 06 - 47 45 27 20 

Brendan: 06 - 53 52 03 72

 

 

 

Ontmoetings- & Themamiddagen

Brendan Fitzgerald, Marie-Louise Ruijs, Annet Renniers, Petra Werkman, Leni Groenenboom, Lucie Winkler, Yvonne van der Veer, Hetty van Buuren, Martine Elings, Piet van Lent, Rob Kool, Marijke van Os, Yvonne Bakker

Evenementen

Bestuur met ondersteuning van Carla van Londen en Piet van Lent

 

Communicatie & PR

Dagmar Wijnbelt-van Heun 

06 - 16 53 31 53

WEKELIJKS TERUGKERENDE ACTIVITEITEN

Bridge

Organisatie:

Frank van Maarseveen

06 - 39 14 95 43

Henk van 't Slot

Vrijwilligers: Wil Kluin en Jacques Kluin

Gym

Organisatie:

Tenny van den Berg

tel. 06 - 53 73 23 63

 

Vrijwilligers: Martine Elings, Hetty van Buuren. 

Koersbal

Mieke Olivier

06 - 50 99 65 11

en 

Brendan Fitzgerald 

06 - 53 52 03 72

Stoelyoga

Honorée van Looveren

06 - 25 25 25 99

Vrijwilliger: Leni Groenenboom

06 82 92 90 36

 

MAANDELIJKS TERUGKERENDE ACTIVITEITEN

ZenTangle tekenen

Annet Renniers

06 - 47 45 27 20 

Fietsclub (april-oktober)

Thera Detmar

06 -21 21 25 23

Mieke Hekman

06 - 53 18 21 84

Filmmidag

Marie-Lousie Ruijs

06 - 36 56 56 80

Dagmar Wijnbelt-van Heun

06 - 16 53 31 53

DRIEMAANDELIJKS TERUGKERENDE ACTIVITEITEN

 

Bingo Middag

Annet Renniers

06 - 47 45 27 20 

bottom of page